2020

KØB BØGERNE HER PÅ HJEMMESIDEN

VELKOMMEN TIL NY BOGUDGIVELSE

 

HER KAN DU KØBE BOGEN...

”AALBORG OG DET SYDLIGE NORDJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN"

VI SENDER ALTID PORTOFRIT

SLUTSPURT MED EKSTRA LAVE PRISER

DET KAN IKKE BLIVE BILLIGERE PÅ DENNE SIDE AF JUL

DER ER MEGET FINE TILBUD HER PÅ HJEMMESIDEN TIL OG MED PALMESØNDAG.

 

 

REDAKTØR EGON KJØLLER FRA NORDJYSKE SKREV OM BOGEN SØNDAG DEN 1. MARTS 2020:

"Imponerende og veldokumenteret kæmpeværk om

Aalborg og Nordjylland under besættelsen" 

Egon Kjøller fra Nordjyske skrev blandt andet:

"Bind tre er netop udkommet, den dækker Aalborg og det sydlige Nordjylland, et af modstandskampens mest centrale områder med nogle af dens stærkeste skikkelser.

Det er en tung bog på flere måder. I vægt: 3,1 kilogram. I indhold: beskrivelsen af de mørkeste år i Danmarks nyere historie. I væsentlighed: en ualmindelig grundig dokumentation af modstandskampen mod den tyske besættelsesmagt og dens pris for de involverede.

Bogen er heller ikke altid let at læse, mættet med information som den er. Men når først man finder ind, slipper man ikke så let ud igen.

Det er besættelseshistorie fortalt på en næsten collageagtig måde. Sådan må det være, når materiale fra flere hundrede kilder lægges frem, ofte i den rå form: materiale fra offentlige og private arkiver, officielle og hemmelige rapporter, breve, nedskrevne erindringer fra private gemmer, klip fra aviser og illegal presse, generalstabskort og håndtegnede kortskitser over nedkastningspladser for engelske flyvere. Plus en mængde enestående fotos. Her skal især fremhæves billederne fra Nordjyllands Politihistoriske Selskab og fra Clausens Fotoforretning i Aalborg. Når tyske soldater kom ind i forretningen for at få fremkaldt deres film og lavet billeder, tog Clausen i hemmelighed en kopi til sig selv.

Forfatteren har samlet en meget omfattende dokumentation for de nedkastninger af våben og sprængstoffer, der var en forudsætning for sabotagerne, og for selve sabotagevirksomheden i Nordjylland.

Baseret på nedkastningschefen Jens Toldstrups systematik har hun kunnet opliste 50 nedkastningspladser, alle ledsaget af kortudsnit, alene i det område, der rækker fra Aalborg til syd for Randers og mod vest til Hvalpsund. Sted for sted og nat for nat er aktiviteten beskrevet. Detaljeringsgraden kan virke overvældende, men bibringer også læseren en helt konkret forståelse af modstandskampens praktiske udfordringer. Alt det nedkastede gods skulle findes i nattemørket, bringes væk og distribueres, containerne skjules, faldskærmene graves ned – i stort omfang af mennesker, der om dagen også havde et officielt liv med arbejde og familie at passe.

At fremlægge dokumentationen for modstandskampen er det centrale ærinde for Pernille Pedersen, og en række af de centrale aktører er beskrevet.

I bogen er også afsnit om clearingmord, schalburgtager, hipofolk, stikkere og værnemagere, hverdagen under krigen, samt befrielsen og tiden efter.

Noget kan være svært for læseren at få hold på alene gennem fremlæggelsen af arkivalier, for eksempel konflikten mellem Jens Toldstrup og modstandsbevægelsens militære chef, Vagn Bennikke, men interessant er det under alle omstændigheder, og autenticiteten er i top.

Det samme må siges om hele bogen. Kæmpemæssigt arbejde. At læse om Besættelsen på denne måde kan ikke stå alene, men bogen bringer indblik, der ikke ellers har været tilgængeligt for folk flest, og den formidler også en fornemmelse af, hvordan tiden er blevet oplevet, mens den stod på – både angsten, bekymringerne afsavnene, men for måske fremfor alt uoverskueligheden. Ingen har jo overblik før bagefter, slet ikke under censur, mørkelægning og mistro, men må forstå information for information, dag for dag. Af Egon Kjøller, NORDJYSKE.DK". 

 

MODSTANDSMANDEN KNUD CHRISTENSEN SKRIVER OM BOGEN...

👍Historie på en anden måde.

Her har vi en historieskrivning, som en kvinde af folket, en engageret og myreflittig pensionist uden fagligt autoriseret eller akademisk baggrund, har udført. Det kæmpemæssige kildemateriale er ikke blot det, som historikere med besættelsen som speciale kender til. Officielle og højst uofficielle dokumenter, korrespondancer og beretninger veksler med breve og nedskrevne erindringer fra private arkiver, som sammen med illegale blade, udklip fra aviser og tidsskrifter og et formidabelt billedmateriale danner grundlaget for et folkeligt, historisk værk af sjældent format. Der berettes her grundigt og velinformeret om modstandskampens forskellige og ligeværdige aspekter i form af sabotage, illegal presse, våbenmodtagelse, kampen mod Gestapo, flugtruter og kontakt med England og Sverige, og bag det alt sammen skimter man i Pernille Pedersens monumentale bog de hverdagsmennesker, som skabte udenrigspolitik: tømreren og værftsarbejderen og landmanden, kontoristen og præsten, studenten og fiskeren samt de relativt få tjenestemænd blandt politibetjente og militære officerer, der fra første færd fandt deres plads i modstandsbevægelsen. Og kvinderne, naturligvis. Både de, som var aktive i første linje, og den hjemmefront, som på mange måder skabte grundlag for, at mænds og sønners aktiviteter kunne udfoldes. Uden krigssejlernes indsats og den modstandsbevægelse, som op til den 29. aug. 1943 fremkaldte regeringens officielle brud med besættelsesmagten, og som målbevidst fortsatte kampen, var krigen endt med, at Danmark endegyldigt var blevet regnet som Nazi-Tysklands allierede. Knud Christensen (f. 1925), tidl. modstandsmand og kz-fange.

”Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen” er en fyldig bog på 734 sider og i A4 -størrelse. Bogen er i hardcover. Nedkastningschefen Jens Toldstrup skabte distriktsinddelingen af Midt og -Nordjylland i 1944 Bogen handler om selve Aalborg by og egnene nedefter mod Hobro og Randers. Bogens skriveområde bevæger sig langs Limfjorden ude fra Kattegat og over til Nibe Bredning. Et andet distrikt var Hobro by og omegn, der rakte ud til Kattegat. Det var betegnet som distrikt 6a. Hobro. Distrikt 6b. Hobro havde sit udspring lidt vest for Hobro og herfra over til Lovns Bredning. I distrikt 8 er vi inde i Randers by og området syd for Randers til og med Langå. Mod vest strakte det sig over mod Viborgs ydre kanter.

BOGSERIEN HAR FÅET EN NY HJEMMESIDE DER HEDDER... "BESÆTTELSEN I NØRREJYLLAND"

https://www.besaettelsenijylland.dk/

 

Mange venlige hilsner fra Pernille  

Forlaget Vrejlev kan kontaktes hver dag mellem

kl. 11.00 og kl. 14.00. Tlf. 26.46.96.76

Cvr: 39453746

Forlaget Vrejlev v/ Ib Vestergaard. Hjortshøj Møllevej 83. 8530 Hjortshøj.