NY BOG ER UDKOMMET I 2021

KØB BØGERNE HER PÅ HJEMMESIDEN

NY BOG UDKOMMER CA. 1. JULI 2021.

”DET VESTLIGE NORDJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN” 

Bjarne Nielsen Brovst skriver om bogen:

”Det har været med stor interesse og spænding, jeg har fulgt tilblivelsen af dette storværk om "Det vestlige Nordjylland under besættelsen", et værk, der munder ud i 6 bind på ca. 700 sider hver. læseren får en indføring i perioden i Nordjyllands historie på en fængslende og medlevende måde. Der bliver åbnet for nye vinkler og detaljer, som ikke tidligere har været samlet på et sted. Tak for det! Jeg har selv skrevet flere bøger om Nordjylland og besættelsestiden, f.eks. om Morten Nielsen, Kim Malthe-Bruun, Kaj Munk, Arne Nielsen m.fl. Jeg har altid næret et ønske om at fortælle og videregive viden om skæbner og en tid, der ikke må glemmes. Derfor en stor tak, fordi jeg blev opfordret til at bidrage lidt til dette storslåede og velredigerede værk! Bjarne Nielsen Brovst, den 18. maj 2021, forfatter, tidl. Foredragsholder, tidl. Forstander”.

Kris Dissing skriver om bogen:

Her er plads til den gode historie og detaljen. Pernille Pedersen fortsætter i 4. bind om besættelsestidens historie i det spor, som de 3 foregående udgivelser har udstukket. Her er et skatkammer af kildemateriale bestående af officielle skrivelser, dokumenter og korrespondancer samt billeder og et anseeligt antal personlige beretninger, som levendegør og fastholder de vilkår og den dagligdag, som prægede ”de 5 onde år”. Der er blevet plads til såvel detaljen som det store overblik. Vi læser bl.a. om jernbanesabotagen, fortalt af sabotøren selv, føler den fortættede stemning, nervøsiteten og spændingen, når modtagefolkene i mørket venter på flyet, der skal nedkaste containere med våben og andet nyttigt materiel, føler med de 32 fiskerfamilier, der blev evakueret fra Hanstholm til Hirtshals, da Hanstholm skulle være base for vigtige tyske kanonstillinger. Bogen redegør for ledelsesstrategier og -problemer, politiets stilling og indsats, de illegale blade, kampen mod Gestapo og den øvrige tyske besættelsesmagt med risiko for at miste livet. Der fortælles om sympatisører og tyskertøser, og dagligdagen med rationeringsmærker og mangel på stort set alt beskrives indgående. Ja, læseren kan selv fortsætte rækken af emner. Bogen lever i høj grad op til, at det er en fortælling fra nordvestjyderne og Pernille Pedersen til os alle sammen. Jeg er tidligere skoleleder, lærer i folkeskolen og jeg har været med til at skrive og redigere flere bøger om lokalhistorien i Dronninglund Kommune, bl.a. bogen om Dronninglund Slot. Desuden har jeg i flere sammenhænge været engageret i udarbejdelsen af Pernille Pedersens bøger om besættelsestiden, da jeg er søn af sognepræst og provst Søren Dissing, der var præst ved Vrejlev Kirke i Vendsyssel. Min far, Søren Dissing, var meget aktiv i modstandskampen som delingsfører/overgruppefører, logivært og kontaktperson til den illegale presse og lederen af modstandsbevægelsen i Nordjylland. Han deltog aktivt ved nedkastningerne på de lokale modtagepladser og måtte flere gange ”gå under jorden”.